Sosyal İnovasyon Merkezi
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri “Hayal Edin Gerçekleştirelim” Sosyal Sorumluluk Yarışması (30 Nisan 2014) ODTÜ Teknokent Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması (28 Nisan 2014) Anadolu Jam: “Yaşamı dönüştürenler için bir buluşma”/21-28 Haziran 2014 Bayramiç, Kazdağı Belgrad Deklarasyonu Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı D.Hakan Habip Röportajı “Sosyal Girişimciler: Söz Sizde!” Konferansı/Strazburg Bildirgesi (16-17 Ocak 2014) Kayhan Karlı Röportajı Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi Raporu Yayınlandı

Sosyal İnovasyon Merkezi

Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM)’in temel amacı karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmektir. Geliştirdiği, uyguladığı veya desteklediği yenilikçi fikir ve projeler ile insan, toplum ve gezegene yönelik sürdürülebilir bir yaşam için katkı verir. Projelerinin gerçekleşmesinde sürdürülebilirlik, şeffaflık, etkililik, toplumsal sorumluluk, katılımcılık, cesaret, paylaşıma açıklık, işbirliği, gönüllülük, etik gibi değerleri her aşamada gözetir. İçinde bulunduğu/gerçekleştirdiği çalışmaların toplumsal sorunların çözümüne somut katkılar yapan projeler olmasına ve ölçülebilir sonuçlar üretmesine önem verir. Devamı …