Sosyal İnovasyon Merkezi
ROCHE Sivil Toplum Destek Programı (15 Nisan 2015) Avrupa Sosyal Yenilikçilik Yarışması UN Women Project Inspire’ dan 25.000$ Hibe Desteği Give & Gain Day Global Çalışan Gönüllülüğü Günü (4-10 Mayıs 2015) 2015 Yılı Sosyal İnovasyon Turnuvası Teklif Çağrısı Sosyal İnovasyon Rehberi (DIY Toolkit) SİM/Hürriyet İK/Eylül 2014 Sosyal İnovasyon Merkezi e-Kütüphanesi Açıldı

Sosyal İnovasyon Merkezi

Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM)’in temel amacı karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmektir. Geliştirdiği, uyguladığı veya desteklediği yenilikçi fikir ve projeler ile insan, toplum ve gezegene yönelik sürdürülebilir bir yaşam için katkı verir. Projelerinin gerçekleşmesinde sürdürülebilirlik, şeffaflık, etkililik, toplumsal sorumluluk, katılımcılık, cesaret, paylaşıma açıklık, işbirliği, gönüllülük, etik gibi değerleri her aşamada gözetir. İçinde bulunduğu/gerçekleştirdiği çalışmaların toplumsal sorunların çözümüne somut katkılar yapan projeler olmasına ve ölçülebilir sonuçlar üretmesine önem verir. Devamı …  


GÜNCEL

Güncel

 

Rönesans Eğitim Vakfı-Burs Programı

Sosyal İnovasyon Merkezi, Rönesans Eğitim Vakfı’na Burs Programı kapsamında eğitim desteği alan bursiyerlere yönelik bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’nin geliştirilmesi konusunda danışmanlık vermektedir.