Sosyal İnovasyon Merkezi
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovasyonda Kadın Konferansı (24 Ekim 2014/Ankara) Sosyal Fayda Zirvesi (23 Ekim 2014)/İstanbul ICSEI 2015 : 13. Uluslararası Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Konferansı (Londra) Sosyal İnovasyon Rehberi (DIY Toolkit) SİM/Hürriyet İK/Eylül 2014 SİM/Capital Dergisi/Eylül 2014 1. Gençlik Politikaları Küresel Forumu (28-30 Ekim 2014) Sosyal İnovasyon Merkezi e-Kütüphanesi Açıldı

Sosyal İnovasyon Merkezi

Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM)’in temel amacı karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmektir. Geliştirdiği, uyguladığı veya desteklediği yenilikçi fikir ve projeler ile insan, toplum ve gezegene yönelik sürdürülebilir bir yaşam için katkı verir. Projelerinin gerçekleşmesinde sürdürülebilirlik, şeffaflık, etkililik, toplumsal sorumluluk, katılımcılık, cesaret, paylaşıma açıklık, işbirliği, gönüllülük, etik gibi değerleri her aşamada gözetir. İçinde bulunduğu/gerçekleştirdiği çalışmaların toplumsal sorunların çözümüne somut katkılar yapan projeler olmasına ve ölçülebilir sonuçlar üretmesine önem verir. Devamı …  


GÜNCEL

Güncel

 

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovasyonda Kadın Konferansı (24 Ekim 2014/Ankara)

Ankara Kalkınma Ajansı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TOBB, ASO işbirliğinde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovasyonda Kadın Konferansı düzenliyor. Günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınma modeli bütüncül bir çerçevede ortaya koyulmakta... Devamını oku »