Sosyal İnovasyon Merkezi
UNDP’nin İnovasyon Hareketi Haftasına Katılın! SİM/Capital Dergisi/Eylül 2014 1. Gençlik Politikaları Küresel Forumu (28-30 Ekim 2014) Sosyal İyi Zirvesi (21-22 Eylül 2014) BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri Başvuruları Açıldı (10 Ekim 2014) Sosyal İnovasyon Merkezi e-Kütüphanesi Açıldı

Sosyal İnovasyon Merkezi

Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM)’in temel amacı karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmektir. Geliştirdiği, uyguladığı veya desteklediği yenilikçi fikir ve projeler ile insan, toplum ve gezegene yönelik sürdürülebilir bir yaşam için katkı verir. Projelerinin gerçekleşmesinde sürdürülebilirlik, şeffaflık, etkililik, toplumsal sorumluluk, katılımcılık, cesaret, paylaşıma açıklık, işbirliği, gönüllülük, etik gibi değerleri her aşamada gözetir. İçinde bulunduğu/gerçekleştirdiği çalışmaların toplumsal sorunların çözümüne somut katkılar yapan projeler olmasına ve ölçülebilir sonuçlar üretmesine önem verir. Devamı …  


GÜNCEL

Güncel

 

İnovasyon Hareketi Haftası (22-25 Eylül 2014)

UNDP Türkiye, özellikle yaşlılara sosyal hizmetlerin sağlanması konusunda, tasarım odaklı düşünme (design thinking) ilkelerinin ve tasarım odaklı düşünmenin politika oluşturma süreçlerinde nasıl kullanılabileceğinin tartışılacağı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu... Devamını oku »