Sosyal İnovasyon Merkezi

Kurumsal Gelişim

  • Örgütsel ve Yönetim Kapasitesini Geliştirecek Yapısal Çalışmalar Gerçekleştirme
  • Örgütsel ve Kişisel Gelişim Eğitimler Geliştirme, Uygulama