Sosyal İnovasyon Merkezi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Gönüllülük Projeleri

Sosyal İnovasyon Merkezi’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Alanında Verdiği Hizmetler

 • Kurumlara yönelik KSS Stratejisi Geliştirmek
 • KSS Projeleri Geliştirmek, İzlemek, Değerlendirmek
 • Sosyal Etki Değerlendirmesi Yapmak
 • Kurumsal Gönüllülük Programları Geliştirmek, Uygulamak, İzlemek, Değerlendirmek
Gönüllülük ve sosyal sorumluluk artık yalnızca sivil toplum örgütlerinin bir çalışma alanı değil. Özel sektör de sahip olduğu insan kaynağı, bilgi, teknoloji, ürün ve hizmetlerle toplumsal sorunların çözümünde önemli fırsatlar sağlıyor. Bugün, Fortune 500 şirketlerin %90’ından fazlası bir çalışan gönüllülüğü programına sahip. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Gönüllülük Şirketlerin bir parçası haline geliyor.
Günümüzde, şirketlerin içinde bulundukları toplumun sorunlarına duyarlı kurumlar olmaları, dahası, yalnızca duyarlı olduklarını değil, bu sorunların çözümünde aktif bir toplumsal paydaş olduklarını da görmek ve göstermek çok önemli.

KSS Projeleri, kurumsal kimliğimizin bir parçası, hatta kimi durumlarda, kurumsal kimliğimizin temel belirleyici unsurlardan biri haline gelebiliyor. Ancak KSS projelerini, hedeflerinin ve etkisinin ötesinde değerlendirmemiz zorunlu. Çünkü KSS projelerinin anlamı ve işlevi, ancak daha büyük bir resmin bir parçası olduklarında, kurumsal kültürümüzün ve çalışma süreçlerimizin bir parçası haline geldiğinde artıyor. Öyleyse yapmamız gereken KSS süreçlerimizi yeniden değerlendirmek.

KSS Projemizi Değerlendirirken Yararlanacağımız Sorular Neler Olabilir?

 • Belirlediğimiz KSS Projesini Neden Yapıyoruz?

Çalışacağımız Alanı, Projemizi ve Paydaşlarımızı Nasıl ve Neden Seçtik?

 • Projemizi Nasıl Belirledik?

Proje Konusunun ve Hedeflerinin Belirlenmesinde Çalışanlarımızın, Müşterilerimizin ve İçinde Bulunduğumuz Toplumun Katılımına Açık Davrandık mı?

 •  Proje Adımları Nasıl Gelişti?

Projemiz Belirli Hedefler, Etkinlikler, Göstergeler, Değerlendirme Yöntemleri, İlgili Toplumsal Paydaşlar Gibi Konular Tanımlandıktan Sonra Mı Başladı?

 • Projemiz Ne Sonuçlar Üretti?

Projemizin Yarattığı Sosyal Etkiyi Ölçümledik Mi? Sonuçları ve Çıkardığımız Dersleri İlgili Taraflarla Paylaştık Mı? Projeyi Yeniden Yapsak Aynı Mı Kurgulardık?

 • Projenin Yararlanıcısı Kimler?

Projenin Şirketimizin Topluma Yönelik Katkısını Ortaya Koymak Dışında, Şirketimizi ve Çalışanlarımızı Dönüştürmeye Yönelik Bir Hedefi Var Mı?

Cevaplar Farklı Olabilir, Ancak Asıl Olan Nokta Bir Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejimizin Olup Olmadığı!

KSS Projesinden Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisine Geçiş

 • Kurumumuzun toplumsal ve çevresel etkilerinin ve olası gelişme alanlarının belirlenmesi,
 • Ürün, hizmet ve iş yöntemlerimizin daha çevreci ve toplumsal bir biçimde gerçekleşmesi yönünde hazırlık çalışmaları yapılması
 • KSS alanın, projesinin ve gönüllülük programlarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sürekli bir kurumsal yenilenme olanağı yaratılması

Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Sosyal İnovatif Bir Şirket Olmak Ne Demektir?

 • Toplumsal fayda üretirken, iş hedefleri, süreçleri ve verimini de arttıran bir şirket ve üretim yapısı
 • Ortaya koyacağı KSS ve gönüllülük projesi ile personeline gönüllülük yapma olanağı sağlayan bir yaklaşım
 • Personeli daha fazla sürece ve sonuca etki eder hale getiren bir kurumsal katılım ve paylaşım yapısı
 • Tüketicilerin toplumun bir parçası ve sosyal sorumlu bir kurumsal yurttaş olarak algıladığı bir şirket
 • Tüm bu gelişmeler ile:

İnsan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sağlama hedefine uyumlu kurumsal olarak sürdürülebilir bir şirket

Gelin şirketinizin Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisini birlikte belirleyelim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk  ve  Kurumsal Gönüllük Programlarını birlikte hayata geçirelim.

Kurumsal Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Gönüllülük Danışmanlığı için lütfen bize ulaşın:

 ksskg@sosyalinovasyonmerkezi.com.tr