Sosyal İnovasyon Merkezi

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme

 • STK’lar İçin Strateji Geliştirme Çalışmaları
 • Örgütsel ve Yönetim Kapasitesini Geliştirecek Yapısal Çalışmalar
  • Gönüllülük Sistemi Kurma
  • STK Yönetimi Eğitimleri Düzenleme
  • Proje Geliştirme, İzleme, Değerlendirme
 • Personel Eğitimleri Geliştirmek, Uygulama
  • Proje Geliştirme
  • Gönüllülerle Çalışma
  • Ölçme-Değerlendirme
  • Kaynak Geliştirme ve İletişim Yöntemleri
 • Üniversiteler İçin Sivil Toplum Geliştirme Dersleri/Enstitüleri Oluşturma
 • STK’lar, Sivil İnisiyatifler, Üniversiteler ve Diğer Toplumsal Kurum ve Oluşumlar İçin Kampanya Yönetimi Yapma; Kültür, Sanat ve Spor Alanında Toplumsal Etkinlikler Düzenleme