Sosyal İnovasyon Merkezi

Biz Kimiz?

Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM), Sosyal Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük, Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Kurumsal Gelişim alanlarında sosyal inovasyon çalışmaları yapmak ve bu alanlarda Toplumsal Araştırmalar, Veri Tabanları ve Yayınlar gerçekleştirmek üzere biraraya gelen bir grup akademisyen ve sivil toplumcu tarafından kurulmuş bir sosyal girişimdir.

SİM, ülkemizdeki yasal mevzuat gereği bir sosyal girişim olarak kurulamadığından, Suat Özçağdaş ve Arzu Pektaş ortaklığında bir limited şirket olarak kurulmuştur.  Bu nedenle, öncelikli hedeflerinden biri, Türkiye’de sosyal girişimciliğin hukuksal ve ticari alt yapısının oluşturulmasına destek vermek; yasal düzenlemelerin hayata geçmesi ile birlikte bir sosyal girişim olarak çalışmalarına devam etmektir.

Suat Özçağdaş-Kurucu Ortak
suato@sosyalinovasyonmerkezi.com.tr

1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan ve bir süre aynı okulda araştırma görevlisi olarak çalışan Suat Özçağdaş, daha sonra Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği (Kızılay) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gibi büyük çaplı sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapmıştır. Kızılhaç-Kızılay Hareketi kariyeri boyunca Türkiye, Kosova ve Endonezya gibi ülkelerde psikososyal destek programları kurmuş ve yönetmiştir.  Suat Özçağdaş’ın kuruluş sürecini yürüttüğü Kızılay Psikososyal Destek Programı, 1999 Depreminden etkilenen bölgelerde psikososyal destek merkezlerinin kurulması süreci ile başlamış, zaman içinde bu merkezlerin toplum merkezlerine dönüşmesi ile gelişmiş, Türkiye’deki birçok afet ve acil durumdan sonra afetzedelere psikososyal destek hizmeti sağlamış, yurt dışında Endonezya, Sri Lanka, Pakistan, İran ve benzeri Kızılay insani yardım operasyonlarında uygulanmış, IFRC tarafından iyi örnek olarak değerlendirilmiştir.

2005 yılından bu yana yaklaşık 6 yıl boyunca Eğitim ve Gönüllü Departmanı Yöneticiliği yaptığı TEGV’de; Vakfın 35 ilde 87 etkinlik noktasında verdiği eğitim ve gönüllü hizmetlerini yönetmek; TEGV bünyesinde görev yapan 10.000 aktif gönüllünün arama-bulma, oryantasyon, eğitim, görevlendirme, motivasyon ve raporlama süreçlerini koordine etmek; gönüllü eğitimleri geliştirerek 1.000’e yakın gönüllü yerel eğitmenin yetiştirilmesini ve bu eğitmenler aracılığıyla her yıl yaklaşık 20.000 katılımcıya eğitim verilmesini sağlamak; her yıl 150.000’den fazla çocuğun çeşitli eğitim etkinliklerinden yararlandığı TEGV Eğitim Programını oluşturmak; çocuk eğitim programlarının içerik, materyal, mekan geliştirme, saha uygulama ve ölçme-değerlendirme süreçlerini yönetmek; Türkiye’de eğitim, sivil toplum ve gönüllülük alanında gerçekleştirilen çalışmalarda Vakfı temsil etmek gibi görevleri yerine getirmiştir. Vakfın ulusal ve uluslararası şirketler ile birlikte hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetmiştir.

Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği afet müdahale, eğitim ve gönüllülük projelerinin yanı sıra son yıllarda sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon alanlarında Türkiye’de öncü çalışmalara katılmış, ilki geçen yıl verilen Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimciler Ödülleri kapsamında finalistlerin belirlendiği seçici kurullarda yer almış ve finalistlerin eğitim programını geliştirerek, eğitimlerini vermiştir. TEGV sonrası kariyerini karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üreterek hayata geçirecek ve insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sağlamaya katkıda bulunacak bir oluşum kurarak sürdürmeye karar veren Suat Özçağdaş, bu amaçla, çeşitli üniversitelerde görev alan akademisyenler ve çok çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışan gönüllü ve profesyonel arkadaşları ile birlikte Sosyal İnovasyon Merkezi’ni kurmuştur.

Arzu Pektaş-Finans ve İdari İşler Yöneticisi
arzup@sosyalinovasyonmerkezi.com.tr

Arzu Pektaş, 1996 yılında Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. İşletmecilik kariyerine motel işletmeciliği ile başlamış; daha sonra uzun yıllar Mithatpaşa, Batı, Cinemagic, Cinema Moda, Derya Sinemalarının işletmesini yapan şirketin yöneticiliğini yapmıştır. Bu görevi sırasında şirketin genel yönetim, sinema programlarının oluşturulması, ulusal ve uluslararası şirketlerle dış ilişkiler, mali ve idari işler, personel yönetimi ve müşteri ilişkileri gibi alanlardaki tüm çalışmalarını koordine ederek şirketi yönetmiştir. Son olarak, Turkuaz Hava Yolları Esenboğa Başmüdürlüğü İdari ve Mali İşler Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

10409645_842729942428154_5479181615599904446_nBurçak Yalvaç-İdari ve Mali İşler Müdürü
burcaky@ sosyalinovasyonmerkezi.com.tr

Lise eğitimini Deneme Lisesi’nde tamamlayan Burçak Yalvaç, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1998-2002 yılları arasında Kentbank A.Ş’de  çalışmıştır. Kasım 2002-Mayıs 2011 tarihleri arasında Garanti Bankası A.Ş’de bireysel bankacılık ve operasyon birimlerinde yetkili olarak görev almıştır. 2011’de özel bir şirkette muhasebe ve finans sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Burçak Yalvaç, 2005-2010 yılları arasında finans, bankacılık, satış ve müşteri ilişkileri alanlarında çeşitli eğitimler almıştır.

WP_20150210_019

Elif Türkmen Elbirler-Program Koordinatörü
elife@sosyalinovasyonmerkezi.com.tr

Elif Türkmen Elbirler, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’ de tamamladıktan sonra 2002 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nü birincilikle bitirmiş; Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde başladığı Yüksek Lisans Programı’ndan 2005 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisansı sırasında çok kısa bir süre üniversitede görev yapan Elif T. Elbirler, 2003 yılında gönüllüsü olarak başladığı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 2004 yılında Gönüllü Sorumlusu pozisyonunda profesyonel olarak çalışmaya başlamıştır. 2009-2013 yılları arasında aynı kurumda yöneticilik görevini yürütmüştür. Vakıftaki çalışması süresince; gönüllü süreçlerinin yönetimi (gönüllü arama-bulma çalışmaları, gönüllü eğitimleri ve organizasyonları), yerel yönetimler, STK’lar ve diğer kurumlarla işbirlikleri, yerelde kaynak yaratma, Vakıf idari süreçlerinin yönetimi ve takibi görevlerini yürütmüştür. 2009-2013 yılları arasında İzmir Kalkınma Ajansı’nda kurul üyeliği yapmıştır. 2012-2013 yılları arasında İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Engelsiz İzmir Kongresi’nde aktif rol almış; engelliler ile yürüttüğü çalışma sürecinde İşaret Dili Eğitimi almıştır. Elif T. Elbirler’in, Drama Liderliği, Öğrenci ve Aile Koçluğu ve İnsan Kaynakları Uzmanlık sertifikaları bulunmaktadır.