Sosyal İnovasyon Merkezi

UFKUMUZ

İnsan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sağlamaya katkı yapmak

AMACIMIZ

Var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretecek toplumsal yenileşme projeleri gerçekleştirmek; bu amaçla uğraş veren birey, grup ve kurumların bir araya geldiği bir buluşma noktası olmak

HEDEFLERİMİZ

 • Karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek
 • Sosyal girişimler oluşturarak sürdürülebilir bir yaşama katkı vermek
 • Yaratıcı fikirlerin toplumsal sorunların çözümü için iş fırsatlarına dönüştürülmesini sağlamak
 • Toplumsal yenileşme için uğraş veren birey, grup ve kurumların bir araya geldiği bir buluşma noktası olmak
 • Toplumsal yenileşme alanında ortak bir dil ve çalışma ağı oluşturmak;  ilgili paydaşları, kaynakları, sorunları ve çözüm önerilerini bir araya getirmek
 • Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik kültürünün yayılmasını sağlamak; bu alana ve bu alanda çalışan kişi ve kurumlara katkı yapacak politik, hukuksal ve kültürel süreçlere destek vermek
 • Gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere sosyal girişimcilerin artmasına katkı yapmak
 • Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezleri oluşturmak
 • Yerel, ulusal ve uluslararası sosyal inovasyon ağının bir parçası olarak ortak projeler geliştirmek
 • Sivil toplum örgütleri, özel şirketler ve yardım programları işbirliği ile kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, uygulamak, izlemek, değerlendirmek
 • Kurumsal gönüllülük programları oluşturarak gönüllülüğün yaygınlaşmasına katkı yapmak
 • Eğitim alanında projeler ve non-formal eğitim programları gerçekleştirmek
 • Sivil toplum örgütlerinin güçlenmelerine destek verecek kapasite geliştirme çalışmaları yapmak
 • STK’lar, sivil inisiyatifler, üniversiteler ve diğer toplumsal kurum ve oluşumlar için kampanya yönetimi yapmak
 • Toplumsal araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak, yayınlar çıkarmak,
 • Sektörler ve paydaşlar arasında etkileşim yaratmak üzere gerekli altyapıyı oluşturmak; başarı örneklerini ve elde edilen deneyimleri paylaşmak

DEĞERLERİMİZ

 • Sürdürülebilirlik
 • Şeffaflık
 • Etkililik
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Katılımcılık
 • Cesaret
 • Paylaşıma Açıklık
 • İşbirliği
 • Gönüllülük
 • Etik Değerlere Bağlılık