Sosyal İnovasyon Merkezi

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) – Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Projesi

 

Kaçuv

Sosyal İnovasyon Merkezi  2012 yılı  itibariyle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) kapasite geliştirme danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu danışmanlık kapsamında vakfın yönetim kurulu, çalışanları, hizmet verdiği hastane çalışanları ve hasta aileleri ile görüşülerek Haziran 2012’de vakıf için 3 yıllık bir stratejik plan hazırlanmıştır. Sosyal İnovasyon Merkezi bu stratejik planının hayata geçirilebilmesi için gerekli altyapının sağlanması ve faaliyetlerin koordine edilmesi için vakfa verdiği danışmanlık hizmetini sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

 

PROJEDEN HABERLER

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)’nın ‘Aile Evi’ kanser tedavisi gören çocukların ailelerine kapılarını açıyor!