Sosyal İnovasyon Merkezi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)

SİM‘in çözüm ortağı olduğu Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik TR83 Bölgesi’nde Sivil Toplumun Geliştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması için çeşitli çalışmalara başlanılmıştır.

PROJEDEN HABERLER

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Eğitimi (28-29 Kasım 2013) / SAMSUN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Sivil Toplumun Geliştirilmesi Çalıştayı/8-11 Ekim 2013