Sosyal İnovasyon Merkezi

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi – Türkiye’de Sivil Toplumun Geliştirilmesi ve Sivil Toplum – Kamu Sektörü İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi İzleme Değerlendirme Çalışması

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM)’nin, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) konsorsiyum ortaklığında gerçekleştirdiği “Türkiye’de Sivil Toplumun Geliştirilmesi ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi”  Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için son derece önemli bir proje olma özelliği taşımaktadır.  Bu proje kapsamında Sosyal İnovasyon Merkezi olarak projenin izleme-değerlendirme çalışmalarını yürütmekteyiz.