Sosyal İnovasyon Merkezi

Sivil Toplum Örgütleri

Kurum AdŽıWeb Sitesi
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfıhttp://www.alarko.com.tr/alev-hakkinda.asp
Alternatif Yaşam Derneğihttp://www.ayder.org.tr/
Altı Nokta Körler Derneğihttp://www.6nokta.org.tr/
Anne Çocuk Eğitim Vakfıhttp://www.acev.org/
Anne ve Bebek Sağlığı Vakfıhttp://www.annevebebek.org/
Arama Kurtarma DerneŽği (AKUT)http://www.akut.org.tr/
Arı Hareketihttp://www.ari.org.tr/
Ashoka Türkiyehttp://turkey.ashoka.org/
Atilla İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfıhttp://www.tilahan.net/
Aydın Doğan Vakfıhttp://www.aydindoganvakfi.org.tr/
Ayhan Şahenk Vakfıhttp://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/
Barınak Gönüllüleri ve Hayvanlara Yaşam Hakkı Derneğihttp://www.bgd.org.tr/
Başak Kültür ve Sanat Vakfıhttp://www.basaksanatvakfi.org.tr/
Beyaz Nokta Gelişim Vakfıhttp://www.beyaznokta.org.tr/
Bilim Karamanlar Derneğihttp://www.bilimkahramanlari.org/
Bilimsel ve Teknik AraştŽırma VakfŽıhttp://www.bitav.org.tr/
Bizim Lösemili Çocuklar Vakfıhttp://www.blcv.org/genel/default.aspx
BuŽğday Ekolojik YaşamŽı Destekleme DerneŽğihttp://www.bugday.org/portal/index.php
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfıhttp://www.csavakfi.org.tr
Çağdaş Drama Derneğihttp://www.yaraticidrama.org/
Çağdaş Eğitim Vakfıhttp://www.cev.org.tr/
Çağdaş Gazeteciler Derneğihttp://www.cgd.org.tr/
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğihttp://www.cydd.org.tr/
Çevre Koruma Vakfıhttp://www.cevko.org.tr/
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfıhttp://www.cekulvakfi.org.tr/
Çocuk Vakfıhttp://www.cocukvakfi.org.tr/
Doğa Derneğihttp://www.dogadernegi.org/
Doğa Gözcüleri Derneğihttp://www.dogagozculeri.org/
Doğa ve Çevre Vakfıhttp://www.docev.org.tr/
Doğa ve Çevreyi Koruma Yaşatma Derneğihttp://www.dogcev.org/
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneğihttp://www.dogader.org/
Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfıhttp://www.eczacibasi.com.tr/channels/1.asp?id=12
Ege Çağdaş Eğitim Vakfıhttp://www.ecev.org.tr/
Ege Orman VakfŽıhttp://www.egeorman.org.tr/anasayfa.aspx
Eğitim Reformu Girişimihttp://erg.sabanciuniv.edu/
Ekolojik Tarım Derneğihttp://www.eto.org.tr/
Elginkan VakfŽıhttp://www.elginkanvakfi.org.tr/
Enka VakfŽıhttp://www.enka.com/tr-tr/Enka.aspx?MainID=162&ContentID=163
Evsiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneğihttp://www.sevcil.com/evsiz-hayvanlari-ve-dogayi-koruma-dernegi.html
Fotoğraf Vakfıhttps://www.facebook.com/FotografVakfi
Friedrich Ebert VakfŽıhttp://www.festr.org/pages/tuerkce/giris-sayfasi.php
Geleceğimizin Çocukları Vakfıhttp://www.gcv.org.tr/
Genç Başarı Eğitim Vakfıhttp://www.gencbasari.org/
Genç Gelişim Derneğihttp://www.gencgelisim.org.tr/
Genç Hayat Vakfıhttp://www.genchayat.org/
Gençturhttp://www.genctur.com/
Greenpeace Türkiyehttp://www.greenpeace.org/turkey/tr/
Habitat İçin Gençlik Derneğihttp://www.habitaticingenclik.org.tr/
Hayata Artı Vakfıhttp://www.coca-colahayataartivakfi.org/
Hayvan Hakları Aktivistleri Derneğihttp://www.hayvanhaklariaktivistleridernegi.wordpress.com/
Hayvan Hakları Federasyonuhttp://www.haytap.org/
Heinrich Böll Stiftung DerneŽğihttp://www.tr.boell.org/
Helsinki Yurttaşları Derneğihttp://www.hyd.org.tr/
Hüsnü Özyeğin Vakfıhttp://www.husnuozyeginvakfi.org.tr/
İktisadi Araştırmalar Vakfıhttp://www.iav.org.tr/
İktisadi Kalkınma Vakfıhttp://www.ikv.org.tr/
İlk Adım Kadın Kooperatifihttp://www.kadinkooperatifleri.org/
İlköğretim Okullarına Yardım Vakfıhttp://www.ilkyar.org.tr/
İnsan Hakları Derneğihttp://www.ihd.org.tr/
İnsan Hakları Gündemi Derneğihttp://www.rightsagenda.org/
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfıhttp://www.ikgv.org/
İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfıhttp://www.insev.org.tr/
İnsan Yerleşimleri Derneğihttp://www.siviltoplum.com.tr/?ynt=icerikdetay&id=753
İpek Yolu Kadın Kooperatifihttp://www.ipekyolukadinkoop.com/
İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfıhttp://www.istek.org.tr/
İstanbul Kültür Sanat Vakfıhttp://www.iksv.org/tr
İzzet Baysal Vakfıhttp://www.izzetbaysalvakfi.org.tr/
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneğihttp://www.ka-der.org.tr/
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfıhttp://www.kedv.org.tr/
Kadın Yurttaş Ağıhttp://www.kaya.org.tr/
Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneğihttp://www.kadinininsanhaklari.org/
KAMER VakfŽıhttp://www.kamer.org.tr/
Kanserli Çocuklara Umut Vakfıhttp://www.kacuv.org/
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfıhttp://kulturbilinci.org/
Lösemili Çocuklar Vakfıhttp://www.losev.org.tr/v2/tr/default.asp
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğihttp://www.mavikalem.org/
Mehmet Zorlu VakfŽıhttp://www.mzv.org.tr/
Meme VakfŽıhttp://www.memekanseri.org
Mimarlık Vakfıhttp://www.mimarlikvakfi.org.tr/
Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfıhttp://www.morcati.org.tr/tr
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfıhttp://www.nazimhikmet.org.tr/
Nesin VakfŽıhttp://www.nesinvakfi.org/
Nilüfer Kadın Kooperatifihttp://niluferkadinlar.com/
Nurol Eğitim Kültür ve Spor Vakfıhttp://www.nurol.com.tr/nurol-egitim-kultur-ve-spor-vakfi.html
Otistikler DerneŽğihttp://www.otistiklerdernegi.org.tr/
Öğretmen Akademisi Vakfıhttp://www.orav.org.tr/
Özel Sektör Gönüllüleri Derneğihttp://www.osgd.org/
Pozitif Yaşam Derneğihttp://www.pozitifyasam.org/
Sabancı Vakfıhttp://www.sabancivakfi.org
Sağlık ve Eğitim Vakfıhttp://www.sev.org.tr/
Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneğihttp://www.shkd.org/
Semiha Şakir Vakfıhttp://www.semihasakir.org/
Sevda-Cenap And Müzik VakfŽıhttp://www.andmuzikvakfi.com/
Sivil Toplum Geliştirme Merkezihttp://www.stgm.org.tr/
Sokakta Çalışan Çocuklara Yardım Derneğihttp://www.sccyd.wordpress.com/
Sosyal Hizmet UzmanlarŽı Derneğihttp://www.shudernegi.org/
Su VakfŽıhttp://www.suvakfi.org.tr/
Sunan İnan Kıraç Vakfıhttp://www.peramuzesi.org.tr/Icerik/suna-ve-inan-kirac-vakfi/15/
Tarih VakfŽıhttp://www.tarihvakfi.org.tr/
Tekfen Eğitim Sanat ve Kültür Vakfıhttp://www.tekfenburs.org/
Temiz Enerji VakfŽıhttp://www.temev.org.tr/
Tohum Otizm VakfŽıhttp://www.tohumotizm.org.tr/
Toplum Gönüllüleri Vakfıhttp://tog.org.tr/
Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar VakfŽıhttp://www.tesav.org.tr/
Turmepa - Deniz Temiz DerneŽğihttp://www.turmepa.org.tr/
Tüketiciyi Koruma Derneğihttp://www.tukoder.org.tr/
Tüm Tüketicileri Koruma Derneğihttp://www.ttkd.org.tr/
Türk Eğitim Vakfıhttp://www.tev.org.tr/
Türk Kalp Vakfıhttp://www.tkv.org.tr/index_.html
Türk Psikologlar Derneğihttp://www.psikolog.org.tr/
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğihttp://www.pdr.org.tr/
Türk Sosyal Bilimler Derneğihttp://www.tsbd.org.tr/
Türk Tanıtma Vakfıhttp://www.tutav.org.tr/
Türkiye Aile Planlaması Derneğihttp://www.tapdantalya.com/tr/
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfıhttp://www.tapv.org.tr/
Türkiye Bilişim Sektörü Derneğihttp://www.tubider.org.tr/
Türkiye Bilişim Derneğihttp://www.tbd.org.tr/
Türkiye Bilişim Vakfıhttp://www.tbv.org.tr/
Türkiye Çevre Eğitim Vakfıhttp://www.turcev.org.tr/
Türkiye Çevre Koruma Vakfıhttp://www.tucev.org/
Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumuhttp://www.turcek.org.tr/
Türkiye Çevre Vakfıhttp://www.cevre.org.tr/
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfıhttp://www.tcyov.org/
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfıhttp://www.tegv.org.tr/
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfıhttp://www.tepav.org.tr/
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfıhttp://www.tesev.org.tr/
Türkiye Engelliler Spor Eğitim ve Yardım Vakfıhttp://www.tesyev.org
Türkiye Engelliler VakfŽıhttp://www.turev.org.tr/
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)http://www.tema.org.tr/
Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfıhttp://www.tedmer.org.tr/
Türkiye İnsan Hakları Vakfıhttp://www.tihv.org.tr/
Türkiye İnsan Kaynakları Vakfıhttp://www.tikav.org.tr/
Türkiye Kadın Girişimciler Derneğihttp://www.kagider.org/
Türkiye Kalite Derneğihttp://www.kalder.org/
Türkiye Kızılay Derneğihttp://www.kizilay.org.tr/
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfıhttp://www.koruncuk.org/
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneğiwww.kssd.org/
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)www.tkyd.org/
Türkiye Psikiyatri Derneğihttp://www.psikiyatri.org.tr/
Türkiye Sakatlar Derneğihttp://www.tsd.org.tr/
Türkiye SakatlarŽı Koruma VakfŽıhttp://www.tskv.org/
Türkiye Sokak Çocukları Vakfıhttp://ygtshn.wordpress.com/
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfıhttp://www.tscv.org.tr/
Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA)http://www.tinaturk.org/
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)http://www.ttkder.org.tr/
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfıhttp://www.tusev.org.tr/
Türkiye Üstün Yetenekli Çocukları Eğitim Vakfıhttp://www.tuycev.org/
Türkiye Vodafone Vakfıhttp://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr/
Türkiye Yeşilay Cemiyetihttp://www.yesilay.org.tr/
Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfıhttp://www.tursak.org.tr/
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfıhttp://www.ttgv.org.tr
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfıhttp://www.tocev.org.tr/
Uçan Süpürgehttp://www.ucansupurge.org/turkce/index.php/
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfıhttp://www.umag.org.tr/
Uluslararası Af Örgütü Türkiyehttp://www.amnesty.org.tr/
Uluslararası Hrant Dink Vakfıhttp://www.hrantdink.org/
Umut Çocukları Derneğihttp://www.umutcocuklari.org.tr/
Umut Vakfıhttp://www.umut.org.tr/public/home.aspx
Vehbi Koç Vakfıhttp://www.vkv.org.tr/
Willows Foundation Türkiyehttp://www.willowsfound.org/
WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfıhttp://www.wwf.org.tr/
Yaşama Dair Vakfıhttp://www.yasamadair.org/
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfıhttp://www.yasar.com.tr/vakif/
Yeryüzü Derneğiwww.yeryuzudernegi.org/
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfıhttp://www.yoret.org.tr/
Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfıhttp://www.zicev.org.tr/