Çalışma Alanlarımız

Eğitim ve Organizasyon

Çalışma Alanlarımız

Eğitim ve Organizasyon

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak kamu, sivil toplum, akademi ve özel sektör paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarına ve gönüllülerine yönelik eğitimler düzenliyor; etkinlik, kongre ve seminer organizasyonları gerçekleştiriyoruz.

Eğitim Örnekleri

 • Sosyal İnovasyonla Fark Yaratmak
 • Sürdürülebilirlik
 • Sivil Topluma Giriş
 • Sosyal Girişimcilik
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Gönüllülük
 • Gönüllülerle Çalışma ve Gönüllü Yönetimi
 • Kaynak Geliştirme
 • Kurumsal İletişim
 • Savunuculuk ve Kampanya Geliştirme
 • Örgütsel Yönetim
 • Stratejik Yaklaşım ve Kurumsallaşma
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Stratejik Plan Hazırlama Uygulama
 • Proje Döngüsü- Proje Yönetimi
 • Sosyal Etki
 • Ölçme-Değerlendirme Süreçleri
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • İletişim
 • Empati ve Takım Çalışması
 • Stresle Başa Çıkma
 • Sürdürülebilir Yaşam
 • Liderlik ve Kariyer Planlama
 • Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk

Etkinlik Yönetimi, Çalıştay, Kongre ve Seminer Organizasyonları

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak etkinlik, seminer, çalıştay, kongre, açılış lansmanları ve çalışma grubu düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. SİM Kongre ve Seminer Departmanımız profesyonel ekip ve ileri teknoloji donanımı ile yurtiçi ve yurtdışında toplantı organizasyonu hizmeti vermekte olup bu kapsamda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • Etkinlik planlama
 • Mekan seçimi
 • Kayıt işlemleri
 • Görsel Materyallerin hazırlığı
 • Ulaşım planlaması
 • Sosyal aktivite planlaması
 • İletişim danışmanlığı
 • Teknik ve Teknolojik Sistemler
 • Bütçeleme ve raporlama
 • Sosyal medya yönetimi
 • Tercüme ve rehber hizmetleri
Kapat
Kapat

Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük gibi bir çok alanda inovasyon çalışmaları yaparak çözümler üreten bir grup akademisyen ve sivil toplumcu tarafından kurulmuş bir sosyal girişimdir.

İletişim

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. Bahariye Plaza No:62/41 PK34710 Kadıköy, İstanbul