Çalışma Alanlarımız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak, şirketlerin içinde bulundukları toplumun sorunlarına duyarlı, çözümlere yönelik aktif birer paydaş olmaları için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışında çözümler üretiyoruz. Geliştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile şirketlerin topluma ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine, projelerin çalışanlarca sahiplenilip kurum kültürünün ve çalışma süreçlerinin bir parçası olmasına ve sürdürülebilir yapılar inşa edilmesine destek oluyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Avrupa Komisyonu, kurumsal sosyal sorumluluğu şirketlerin toplum üzerindeki etkilerine yönelik sorumlulukları olarak tanımlıyor. Gerçek anlamda bir kurumsal sorumluluk, kurumsal sürdürülebilirlik stratejisine geçiş ile mümkün. Bu anlamda şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini hazırlamaları ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirmeleri önemli.

Günümüzde, şirketlerin içinde bulundukları toplumun sorunlarına duyarlı kurumlar olmaları, dahası, yalnızca duyarlı olduklarını değil, bu sorunların çözümünde aktif bir toplumsal paydaş olduklarını da görmek ve göstermek çok önemli. Özel sektör, sahip olduğu insan kaynağı, bilgi, teknoloji, ürün ve hizmetlerle toplumsal sorunların çözümünde önemli fırsatlar sağlıyor. Ürettikleri hizmetlerin ve ürünlerin yanısıra şirket kaynak ve yeteneklerini, toplumsal gereksinimleri gidermeye yönelik olarak sunan farklı sosyal inovatif şirketler de var.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ülkemizde son yıllarda şirketler tarafından çok sayıda projeler gerçekleştirilen bir alan. Özel şirketler, bazen STK’lar bazen kamu kurumları ile birlikte, kendi çalışanlarının gönüllü desteğinden de yararlanarak, önemli toplumsal çalışmalar yapmaya başladılar.

KSS Projeleri, artık kurumsal kimliğin bir parçası, hatta kimi durumlarda, kurumsal kimliğin temel belirleyici unsurlardan biri haline geliyor. Ancak KSS projelerini, hedeflerinin ve etkisinin ötesinde değerlendirmek zorunlu. Çünkü KSS projelerinin anlamı ve işlevi, ancak daha büyük bir resmin bir parçası olduklarında, kurumsal kültürümüzün ve çalışma süreçlerimizin bir parçası haline geldiğinde artıyor. Halen KSS denildiğinde çoğu zaman akla hemen bir proje yapmak ve iletişim ajansının katkısı ile bunu kitlelere duyurmak geliyor. Bu her şeye rağmen toplumsal yararları olan ama kurumlar için uzun vadede iletişim aktivitesinden öteye geçemeyecek bir çalışma. KSS alanında asıl olan şey, yaratılan toplumsal, ekonomik ve çevresel etkinin maksimize edilmesi, varsa bu alandaki olumsuz maliyetlerinizin azaltılması hatta mümkünse sıfırlanması. Bu süreci yürütürken de çalışanların ve paydaşların sürece dâhil edilmesi. Böylesi bir KSS uygulaması şirketlere yalnızca olumlu bir imaj yaratmıyor, aynı zamanda kalıcı etkileri olan, çalışanlar ve paydaşlar ile daha fazla olumlu etkileşime girilen bir çalışma biçimini de beraberinde getiriyor. Özellikle Kurumsal Gönüllülük gibi programlar ile beslendiğinde de çok olumlu sonuçlar elde edilebiliyor.

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin tasarlanmasına yönelik uzmanlık desteği veriyor, bu çalışmayı gerçekleştirirken çalışanlar, ilgili paydaşlar ve hatta müşteriler gibi farklı kesimlerin katılımcı bir biçimde sürece dahil olmasını sağlıyoruz. Tasarlanan projelerin hayata geçirilmesi, etkinliklerin gerçekleştirilmesi, sonuçların izlenerek değerlendirmesinin yapılması, projelerin elde edilen çıktılar doğrultusunda yeniden kurgulanması verdiğimiz hizmetler arasında yer alıyor.

Temel Etkinlikler ve Olası İşbirliği Alanları

Kapat
Kapat

Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük gibi bir çok alanda inovasyon çalışmaları yaparak çözümler üreten bir grup akademisyen ve sivil toplumcu tarafından kurulmuş bir sosyal girişimdir.

İletişim

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. Bahariye Plaza No:62/41 PK34710 Kadıköy, İstanbul