Çalışma Alanlarımız

Sosyal İnovasyon

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak, insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere varolan toplumsal, kültürel, ekonomik ve ekolojik sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmek için projeler gerçekleştiriyor, işbirlikleri kuruyor, topluluklar oluşturuyoruz. Yenilikçi toplumsal projelerin hayata geçmesinde kamu, özel sektör, üniversiteler, topluluk ve bireyleri bir araya getiriyor, sürdürülebilir çözümler geliştirilmesine destek oluyoruz.

Sosyal İnovasyon

Dünya’da uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yapılmasına rağmen Türkiye için görece yeni olan sosyal inovasyonu; ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve ekolojik sorunların yenilikçi kurum, süreç, politika ve uygulamalarla çözülmesi süreci olarak adlandırabiliriz. Bazen yeni bir ürün, hizmet veya program yaratmak; bazen bir program veya hizmeti sunmak için yeni bir strateji veya yaklaşım sunmak; bazen önceden ihmal edilmiş bir gruba ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir alan açmak; bazense yeni bir fikir, kurum, işgücü kaynağı, organizasyon yapısı, süreç, politika ya da kaynak geliştirme ve iletişim çalışması sosyal inovatif süreçlerin gerçekleştirilebileceği yöntemler olabiliyor.

Bir Şemsiye Kavram Olarak Sosyal İnovasyon

Son yıllarda sosyal inovasyon, toplumsal sorunların çözümü alanında çalışan kişi ve kurumları şemsiyesi altında toplayan genel bir kavram haline geliyor; bireysel sosyal girişimciler, birkaç bireyden oluşan gruplar, ortak hedefi olan sosyal topluluklar veya çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilebiliyor. Son dönemde, toplumsal sorunların çözümüne katkı yapan kişi ve kurumların genel olarak sosyal inovasyoncular olarak adlandırılmaya başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Geçmişte genel olarak sivil toplumculuk veya sosyal girişimcilik gibi adlar altında nitelendirilen toplumsal aktörler, bugün sosyal inovasyoncular olarak ele alınıyor. Dahası artık kamu ve özel sektör kuruluşları da sosyal inovasyon alanında çalışmalar gerçekleştiriyor; toplumsal sorunların çözümlerine önemli katkılar yapıyorlar.

Sosyal İnovasyon Merkezi ülkemizde bu alanda kurulan ilk kuruluş olma özelliği taşıyor. Oysa uzun yıllardır birçok ülkede sosyal inovasyon alanında çalışan merkezler, çok sayıda üniversitede ise araştırma ve uygulama birimleri var. Her ne kadar ülkemizde çeşitli alanlarda sosyal inovasyon örnekleri mevcutsa da bu kavramın bilinçli bir biçimde uygulanmasının sonucu değil. Sosyal inovasyon henüz ülkemizde yaygın bir biçimde kavramsal olarak üzerinde tartışılan, fikir üretilen, organize biçimde çalışmalar yapılan bir alan değil. SİM, sosyal inovasyon kavramına yönelik farkındalığın arttırılması, bu alandaki uygulamaların yaygınlaşması, etkinlik ve projelerin geliştirilmesi, sosyal fayda aktörleri arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Temel Etkinlikler ve Olası İşbirliği Alanları

Kapat
Kapat

Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük gibi bir çok alanda inovasyon çalışmaları yaparak çözümler üreten bir grup akademisyen ve sivil toplumcu tarafından kurulmuş bir sosyal girişimdir.

İletişim

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. Bahariye Plaza No:62/41 PK34710 Kadıköy, İstanbul