Çalışma Alanlarımız

Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak STK’ların stratejik yönetim kapasitelerini güçlendirerek uzun süreli stratejik planlama yapmalarına ve hazırladıkları planlar doğrultusunda kurumun yeniden yapılanma ve kurumsallaşma süreçlerini yürütmelerine destek oluyoruz. Birlikte çalıştığımız STK’ların kurumsal süreçlerini uygulama kapasitelerini güçlendirmek amacıyla, kapasite geliştirme eğitimleri veriyor; kaynak geliştirme, iletişim, savunuculuk, gönüllü ve proje yönetimi gibi uygulama başlıklarında sürdürülebilir yapılar haline gelmeleri için uzmanlık desteği sunuyoruz.

Sivil Toplum

Aile, devlet ve piyasanın dışında kalan; birey, grup ve kuruluşların ortak çıkarlarını geliştirmek için oluşturdukları alan olarak tanımlanan ve aralarında dernek, vakıf, sendika, kooperatif, meslek örgütleri, oda ve borsalar, oluşumlar ve inisiyatifler gibi birbirinden çok farklı kurumsal yapıların yer aldığı sivil toplum hiç şüphesiz toplumsal çözüm geliştirme sürecinin en önemli aktörü.

Sivil toplum örgütleri, sağlık, eğitim, istihdam, çevre, yoksulluk ve daha birçok alanda önemli bir kamusal aktör olarak devreye giriyor; yeni politikaların geliştirilmesine, eksik hizmetlerin sunulmasına, öncü hizmetlerin deneyimlenmesine, ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasına katkı sunuyorlar. Yeni kampanya, örgütlenme ve kaynak geliştirme yöntemleri ile birçok projeyi ve kampanyayı başarıyla gerçekleştiriyorlar. Her ne kadar kaynaklarının sınırlılığı, aldıkları destek, yasal mevzuat ve etki alanları gibi sorunlarla karşı karşıya olsalar da; STK’lar, yeni kampanyalar, hizmet biçimleri, strateji ve politika önermeleri gibi sosyal inovasyon süreçleri içeren çalışmaları gerçekleştiren öncü kurumlar arasında yer almaya devam ediyorlar.

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak, STK kapasite geliştirme alanında yürüttüğümüz çok sayıda program kapsamında halen 45 farklı STK ile birlikte çalışıyoruz. STK’ların örgütlenme, yönetişim, kaynak geliştirme, iletişim, proje geliştirme, hak temelli çalışmalar, paydaş ilişkileri, gönüllülerle çalışma, mali yönetim, insan kaynakları, bilgi ve belge yönetimi gibi çok çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu danışmanlık ve uygulama desteğini sağlıyoruz.

Temel Etkinlikler ve Olası İşbirliği Alanları

Kapat
Kapat

Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük gibi bir çok alanda inovasyon çalışmaları yaparak çözümler üreten bir grup akademisyen ve sivil toplumcu tarafından kurulmuş bir sosyal girişimdir.

İletişim

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. Bahariye Plaza No:62/41 PK34710 Kadıköy, İstanbul